Zvonasti vijak crni

1.20KM

(0)

Za suhu montažu sljemenjaka

  • Distributer:

    Distributer nije selektovan

Dimenzije/format Bitna karakteristika materijala Jedinica mjere
Za suhu montažu sljemenjaka kom