Sljemenjak glatki (za Mediteran plus Kanjiža)

5.60KM

(0)
  • Distributer:

    Distributer nije selektovan

Dimenzije/format Bitna karakteristika materijala Jedinica mjere (kom)
Za crijep Mediteran plus Kanjiža 2,5/kom/1/m