Početni sljemenjak

61.50KM

(0)
  • Distributer:

    Distributer nije selektovan

Dimenzije/format Bitna karakteristika materijala Jedinica mjere (kom)
Za crijep Kontinent PRO i Tradicional PRO 2,8/kom