Odzračna traka za sljeme/greben 280mm ALU

79.90KM

(0)

Za optimalan protok zraka i disanje krova te difuziju vodene pare iz prostora u okolinu

  • Distributer:

    Distributer nije selektovan

Dimenzije/format Bitna karakteristika materijala Jedinica mjere
Za optimalan protok zraka i disanje krova te difuziju vodene pare iz prostora u okolinu rola 5m