Metalni snjegobran

1.55KM3.35KM

(0)

Trajno i sigurno rješenje protiv nekontrolisanog klizanja snijega i lavina – odaberite odgovarajući za svaku vrstu crijepa

  • Distributer:

    Distributer nije selektovan

Dimenzije/format Bitna karakteristika materijala Jedinica mjere
Trajno i sigurno rješenje protiv nekontrolisanog klizanja snijega i lavina - odgovarajući za svaku vrstu crijepa kom