Metalni snjegobran Mediteran plus

1.55KM

(0)

Trajno i sigurno rješenje protiv nekontrolisanog klizanja snijega i lavina – odaberite odgovarajući za svaku vrstu crijepa

  • Distributer:

    Distributer nije selektovan

Dimenzije/format Bitna karakteristika materijala Jedinica mjere
Trajno i sigurno rješenje protiv nekontrolisanog klizanja snijega i lavina - odgovarajući za svaku vrstu crijepa kom