Linijski sistem za snijeg

183.00KM

(0)

Ometaju nekontrolisano padanje snijega s krova, brinu za sigurnost i uštedu energije

  • Distributer:

    Distributer nije selektovan

Dimenzije/format Bitna karakteristika materijala Jedinica mjere
Trajno i sigurno rješenje protiv nekontrolisanog klizanja snijega i lavina - odgovarajući za svaku vrstu crijepa kom