Tradicional PRO

2.30KM

(0)

Pouzdan crijep za izgradnju i efikasnu sanaciju krova

  • Distributer:

    Distributer nije selektovan

Dimenzije (cm) Utrošak (kom/m2) Letvanje (cm) Minimalni nagib (stepeni)
480X290 10 /kom/m2 38,5cm-41,5cm 20°

Tradicional PRO crep se može montirati na postojeću (već postavljenu) krovnu konstrukciju i razmak između letvi i ne zahtijeva bilo kakva prilagođavanje krovne konstrukcije novom crepu,

Veće preklapanje crepova prema specifičnim zahtjevima i potrebama u zavisnosti od nagiba krovne ravni.

Težina 3.85 kg

Iz iste linije proizvoda: